Maj 2018

EFNMS Benchmarking workshop:
Tom Svantesson, TSMC will facilitate a session with the Benchmarking workshop at a conference in Vilnius, Lithuania.
Look at the video:

April 2018

Igen en positiv oplevelse med RCM

I forbindelse med uddannelse af vedligeholdsteknikere i RCM brugte kursisterne deres eget udstyr som cases. 2 kursister valgte en reservedel, der rutinemæssigt blev skiftet hvert 3. år.
Kursisternes RCM analyse dokumenterede, at det var muligt at erstatte den traditionelle udskiftning med en tilstandskontrol, hvor teknikerne måler sliddet på reservedelen, og først skifter komponenten, når den er slidt næsten op.
Omkostningen til udskiftning af reservedelen var 13.000 DKK samt 16 mandetimer. Måling af slid på reservedelen kan gennemføres på 15 min.

Januar 2018

 TSMC har gennemført kurset ”Vedligeholdsplaner” for en farmaceutisk virksomhed.

Kurset var startskuddet til en proces, hvor 20 vedligeholdsteknikere fik metode og kompetence til at revurdere de eksisterende vedligeholdsplaner.

På opfølgningsdagen efter kurset præsenterede kursisterne deres opgaver. Præsentationen viste klart, at det er muligt at frigøre produktionstid gennem at fjerne ikke-værdiskabende vedligehold.

Revurderingen af vedligeholdsplaner fortsætter efter kurset og hjælper virksomheden med at opnå mere produktionstid. Det realiseres ved kun at udføre det nødvendige vedligehold.

December 2017

Sortering af vedligeholdsplaner for nyt kraftværk

Sammen med det nye Waste to Energy anlæg på Amager Bakke har ARCs driftsorganisationen fået leverandørens anbefalede vedligeholdsplaner. TSMC har gennemført et review af vedligeholdsplanerne, hvor de åbenlyst unødvendige vedligeholdsplaner er sorteret fra og hvor fejl på ukritiske komponenter kører til fejl. Samtidig er andre vedligeholdsplaner beriget med de rigtige informationer.

De reviderede vedligeholdsplaner, der i højere grad passer med anlæggets forventede fejl, er accepteret af leverandøren, og har betydet en mindre indsats fra både leverandør og driftsorganisationen, samt især mindre tabt produktionstid til vedligehold

August 2017

Endnu en Certificeret Vedligeholdsekspert fra TSMCS uddannelse

Niels Palm-Henriksen fra ARC – Amager Ressourcecenter kan nu kalde sig europæisk vedligeholdsekspert efter at have bestået certificeringen hos DDV.

Læs mere her:  TSMC nyhedsbrev august 2017

Pressemeddelse forår 2017 

TSMC udsender opgavesamligen “Eksamensklar – Opgaver indenfor vedligehold og tilgængelighed

Opgavesamlingen udsendes af Polyteknisk Forlag i foråret 2017.

Læs meget mere her: Pressemeddelelse – april 2017